/wp-content/uploads/2014/02/icon-calculator.png

Usługi

Podstawowym rodzajem wykonywanych usług jest szacowanie wartości praw majątkowych. W ramach wykonywanych wycen określamy wartość rynkową, odtworzeniową, katastralną lub inne rodzaje wartości określone odrębnymi przepisami. Przedmiotem wykonywanych przez nas wycen najczęściej są nieruchomości; jednakże wykonujemy także oszacowania praw majątkowych dotyczących innego rodzaju mienia.

Oprócz wycen sporządzamy także przewidzane w ustawie o gospodarce nieruchomościami inne rodzaje opracowań i ekspertyz. 

W szczególności są opracowania i ekspertyzy dotyczące:

  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  • bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości;
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Na przełomie lutego i marca 2014r. do naszej oferty wprowadziliśmy usługę fotografowania i filmowania nieruchomości z powietrza wraz z wymaganą postprodukcją. Szerzej o usłudze tutaj.