/wp-content/uploads/2014/02/icon-calculator.png

Jak wyceniamy i czym dysponujemy

W naszej kancelarii wyceny praw majątkowych do nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia państwowe. W zależności od charakteru i złożoności zleconej wyceny kompletujemy zespoły robocze złożone ze specjalistów. Rutynowo już, w trakcie wycen większych nieruchomości w skład takich zespołów powoływani są inżynierowie, technolodzy, kosztorysanci lub eksperci innych branż. Nasi rzeczoznawcy uczestniczą na bieżąco w obowiązkowych programach kształcenia zawodowego. W codziennej pracy korzystamy z najnowszych środków technologicznych i oprogramowania. Fascynujemy się nowymi, niekonwencjonalnymi technikami opisu i prezentacji nieruchomości, które wciąż rozwijamy. Kancelaria BERTLAND F.P. jest członkiem sygnatariuszem Bazy Silesia – jednej z największych w Polsce bazy danych transakcyjnych o nieruchomościach. Dysponowanie wciąż aktualną i coraz większą terytorialnie bazą danych jest podstawowym narzędziem gwarantującym nam możliwość sprawnego i szybkiego dokonywania wycen.
W codziennej pracy dokładamy starań, by każdą wycenę wykonać z najwyższą starannością. Z tego względu zwyczajowo dokonujemy lustracji nieruchomości jeszcze przed przyjęciem zlecenia, a wykonanie wizji lokalnej wraz z obszerną dokumentacją fotograficzną jest dla nas obligatoryjne. Operaty szacunkowe, będące udokumentowaniem dokonywanych wycen sporządzamy w wersjach analogowych lub elektronicznych. Operaty i opinie wykonujemy także w języku angielskim.