/wp-content/uploads/2014/02/icon-target.png

Dla kogo i dla jakich celów wyceniamy

Klientami naszej Kancelarii są zarówno osoby prawne – spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy, deweloperzy, spółdzielnie, wspólnoty, mieszkaniowe, kontrahenci zagraniczni, jak i osoby fizyczne – prowadzące działalność gospodarczą lub prywatne. Do zadowolonych odbiorców naszych wycen należy zaliczyć też jednostki samorządowe i Skarb Państwa. Tak szeroki wachlarz odbiorców zleca nam wyceny nieruchomości dla różnych celów. Najczęściej operaty szacunkowe sporządzamy w celu zabezpieczenia wierzytelności; oszacowania skutków zmiany planów miejscowych; oceny efektywności inwestowania; oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali; określania wartości bankowo – hipotecznej; określania wartości godziwej; wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek lub inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości czy wreszcie w celu informacyjnym dla zamawiającego – najczęściej w związku z planowanym transferem praw do nieruchomości.