/wp-content/uploads/2014/02/icon-pricetag.png

Co wyceniamy

Świadczymy usługi w zakresie wyceny i szacowania wszelkiego typu nieruchomości. Przedmiotem naszych opracowań i opinii są najczęściej nieruchomości o charakterze przemysłowym, tj. kompleksy produkycjne, instalacje, centra logistyczne, magazynowo – składowe i pozostałe tego typu obiekty, a także inne nieruchomości zabudowane. Często wyceniamy grunty zainwestowane obiektami mieszkalnymi, np. domami jedorodzinnymi, wielorodzinnymi, apartamentowcam, loftami, etc. Inną grupą nieruchomości, dla których sporządzamy operaty szacunkowe stanowią grunty niezabudowane; tu przedmiotem wycen najczęściej są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub usługową; zarówno te wielohektarowe z rynku pierwotnego i deweloperskiego, jak i pojedyncze parcele w obrocie wtórnym. Wymienione wyżej rodzaje wycenianych przez nas nieruchomości uzupełniają lokale. Wyceniamy mieszkania i lokale usługowo – handlowe, biura, sklepy, warsztaty, etc.;

Wśród wycenianych praw do wymienionych wyżej nieruchomości, obok prawa własności i użytkowania wieczystego, szacujemy także inne prawa rzeczowe i zobowiązaniowe; służebności, ciężary, ograniczenia, czynsze, opłaty dzierżawne, etc.