ikona artykułu

Wycena - Stadion w Zabrzu

Wrzesień 23, 2014

Jeszcze w czerwcu tego roku rozpoczęliśmy współpracę ze spółką Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. w zakresie wycen majątku Spółki na potrzeby organizacji finansowania końcowego stadium tej imponującej inwestycji Miasta Zabrze. Kolejne etapy wycen w kolejnych opracowaniach dostarczaliśmy do Spółki przez okres wakacyjny. Obecnie finalizowane są prace przy ostatnich zbiorach wycenianych praw. Przy tej okazji uznaliśmy, że warto – za zgodą władz Spółki – przybliżyć w kilku słowach kluczowe informacje dotyczące tej unikalnej w skali regionu, realizacji. Tytuł zadania brzmiał: „Wycena – Stadion w Zabrzu”. 

Stadion w Zabrzu

Przedmiotem realizowanej przez Spółkę inwestycji jest przebudowa Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu, przy ul. F. Roosevelta. Głównymi zadaniami w ramach całości tej realizacji jest wyburzenie istniejących i wybudowanie nowych trybun żelbetowych (korony) Stadionu. Będą one zrealizowane w układzie dwukondygnacyjnym z pełnym zadaszeniem zabudowanym na konstrukcji stalowej. Inwestycję ma zwieńczyć zagospodarowanie terenu wokół obiektu w szczególności wykonanie placu wejściowego oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Zabrzu z jednoczesnym dostosowaniem jej do standardów europejskich i międzynarodowych, w szczególności w zakresie organizacji widowisk piłkarskich.

Stadion w Zabrzu

Stadion w Zabrzu od lat 30 – tych ubiegłego wieku jest sportowym sercem miasta i regionu. Zaprojektowany przez berlińskiego architekta prof. Gustawa Allingera, został oddany do użytku w roku 1934, a już rok później gościł pierwsze, ważne zawody – mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami polskiej i niemieckiej części Śląska. W roku 1948 stadion został domem powołanego właśnie do życia Klubu Sportowego „Górnik Zabrze” i miejscem, w którym od tamtej chwili tworzyła się jedna z najpiękniejszych historii polskiej piłki nożnej. To właśnie z Klubem Sportowym „Górnik Zabrze” związane są na dobre i na złe kolejne pokolenia mieszkańców Zabrza i okolic.

Stadion w Zabrzu

Projekt zakłada przebudowę obiektu z roku 1934r. w nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks sportowo – rekreacyjny, przeznaczony na organizację spotkań piłkarskich ekstraklasy oraz jako miejsce innych wydarzeń komercyjnych i kulturalnych. Nowoczesna bryła obiektu, której dominantą jest płaski prostopadłościan z zaokrąglonymi narożnikami ma prosty, nowoczesny krój z widocznymi akcentami betonu architektonicznego oraz ażurowej elewacji i zadaszenia o konstrukcji stalowej. Punktem wyjściowym projektu jest prostokąt istniejącego boiska trawiastego. Dwukondygnacyjne trybuny dzielone kondygnacją, w której mieszczą się pomieszczenia obsługowe obiektu zapewniają dobrą widoczność boiska z każdego punktu trybun. Trybuny znajdować się będą pod częściowo przeziernym zadaszeniem wspartym na konstrukcji stalowej, korespondującej z konstrukcją ażurowej powłoki elewacyjnej o charakterystycznych wyobleniach narożników. Projekt zapewnia właściwą komunikację poszczególnych części obiektu z obszarem zewnętrznym, co jest istotne z punktu komfortu publiczności i bezpieczeństwa użytkowania (wjazdy dla służb, ewakuacja, etc.). W centralnej części trybuny zachodniej przewidziano miejsca dla prasy. Wejście publiczności na odpowiednie poziomy trybun odbywać się będzie przez womitoria rozmieszczone obwodowo na poszczególnych kondygnacjach. Przewiduje się podział trybun na: północną, wschodnią, południową, honorową i trybunę kibiców drużyny gości. Punkty gastronomiczne przewidziane są w obrębie każdego sektora osobno.

Stadion w Zabrzu

 Realizacja inwestycji podzielona została na następujące etapy:

 -      W ramach etapu I przeprowadzone zostały niezbędne rozbiórki istniejących obiektów (trybun, wieży oświetleniowej, tablicy wyników, budynków towarzyszących); realizacja nowej korony stadionu w zakresie trybun północnej wschodniej i południowej oraz korespondujących narożników wraz z częściami podziemnymi i zadaszeniami; budowa garażu podziemnego pod głównym placem wejściowym, a także budowa placów wejściowych głównego i północno – zachodniego oraz przebudowa ul. Olimpijskiej,

-      W ramach planowanego etapu II odbędą się dalsze, niezbędne rozbiórki oraz budowa trybuny zachodniej wraz z częściami podziemnymi budynku i zadaszeniem (w tym części kubaturowej nadziemnej stadionu), a także budowa parkingu wozów transmisyjnych i dróg wewnętrznych strefy VIP,

-      Końcowy, III etap inwestycji obejmie realizację projektu zagospodarowania terenu w zakresie budowy parkingów naziemnych wraz z elementami urządzenia terenu, oświetleniem i małą architekturą.

Stadion w Zabrzu

W podsumowaniu niniejszej noty wyrażamy nadzieję szybkiego ukończenia budowy i  uruchomienia obiektu. Będzie to z pewnością wielki sukces miasta Zabrze, spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. oraz innych, zaangażowanych w proces inwestycyjny podmiotów. Jesteśmy dumni, że mogliśmy mieć w tym monumentalnym dziele swój skromny udział.

Źródło informacji: Projekt budowlany – „Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu; branża architektoniczna” oraz wizualizacje Nowego Stadionu wykonane przez p. J. Wiśniakowskiego – źródło: www.stadion-zabrze.pl; za zgodą Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
Zdjęcia lotnicze wykonano z pokładu UAV SM650_APM2.5_3DR w trakcie jednej z wizji lokalnych obiektu.