ikona artykułu

Pricebook od WideLane - nowe narzędzie

Luty 15, 2014

Od ponad roku podstawowym narzędziem w naszej pracy jest nowy program do obsługi bazy danych transakcyjnych gromadzonych w ramach Konsorcjum „Baza Silesia”. Narzędziem, które zastąpiło mocno już wysłużonego „Walora” jest „Pricebook” autorstwa firmy Wide Lane z Krakowa. Jakiś czas temu pokusiłem się o opisanie jednemu z kolegów swych dotychczasowych doświadczeń z pracy tym ‚softem’. Poniżej fragmenty dłuższej wypowiedzi zamieszczonej na forum wewnętrznym grupy Silesia: ” … wskazałem wówczas koledze, że PB jest programem bazodanowym, pozbawionym guziczków do wyceny porównywaniem parami czy KCS (co kolegi jakoś dziwnie nie przeraziło); że ma możliwość współpracy z innymi modułami które albo już są (wycena; oferty; statystyki) albo będą (np. street view); że opiera się na nowoczesnym silniku; że zasysanie rekordów (synchro) jest kwestią sekund; a nie minut czy godzin. Zeznałem, że filozofia softu umożliwia tworzenie klas transakcji i zarządzanie nimi z poziomu koordynatorów bazy; a także że sami sobie możemy tworzyć i modyfikować słowniki. Powyższe jest warunkiem istnienia złożonych patentów do wyszukiwania danych według dowolnych potrzeb. Zaryzykowałem stwierdzenie, że zaawansowane możliwości filtrów (…) w codziennym użytkowaniu (a pracuję obecnie wyłącznie na PB jako bazie i potem excellu do całej reszty wyceny) wykorzystuję w jakichś 10%. Wskazałem także, że w obliczu zróżnicowanych możliwości kontroli wewnętrznej w lokalnych konsorcjach bazodanowych – możliwości konfiguracyjne PB są nie do przecenienia.”